Stegarul dac intră în lupta pentru parlament alături de Partidul România Mare

Posted: 19 noiembrie 2016 by unsingurvot, samuraiul dac, stegarul dac in Uncategorized
Etichete:, , , , ,

Da, sunt pe listele PRM în Teleorman, alături de geniul economic Constantin Cojocaru: el pe primul loc la senat, eu pe primul loc la camera deputaţilor!

Mă întreabă lumea de ce intru ”în troacă”?

Tocmai pentru că este o troacă şi ar trebui să fie un sanctuar!

Ca să schimb acest lăcaş dintr-un ghetou în care mafia politică a trădat şi a vândut această ţară într-un altar unde cetăţenii României să fie reprezentaţi cu demnitate, pe măsura măreţiei acestui neam!

Ca să redau românilor credinţa că sunt aleşi de Dumnezeu să trăiască în Grădina Maicii Domnului ca adevărați copii ai lui Dumnezeu!

Mă mai întreabă lumea ”de ce în PRM”?

Pentru că PRM este singurul partid care nu a participat la distrugerea şi jefuirea acestei ţări după lovitura de stat din ΄89.

Și, mai ales, pentru că acesta împreună cu Partidul Poporului au format Uniunea pentru RomâniaUpR– al cărei program politic îl prezint la final, care își însușește Proiectul de țară elaborat de Grupul pentru România cuprins în proiectul de lege de modificare a Constituției României, cunoscut drept Constituția Cetățenilor. Esenţa economică a acesui proiect de ţară îl reprezintă proiectul de lege privind Construcţia economiei democratice, cunoscut sub numele de Legea Cojocaru.

Care sunt argumentele mele?

În primul rând faptul că iubesc această ţară şi acest popor!

Apoi am dovedit prin lupta mea cu sistemul ticăloşit nu îmi este frică să lupt împotriva lui, ceea ce este un lucru extrem de rar. Numai o persoană curajoasă poate apăra interesele poporului şi este foarte greu să fie manipulat de mafia politică care conduce această ţară prin persoane fără conştiinţă care au fost cocoţate în vârful tuturor instituţiilor importante din România.

Chiar şi liberalii au recunoscut lupta mea pentru democraţie: https://www.youtube.com/watch?v=qXdYYvKGtJE

Am protesta, de unul singur, împotriva multor instituţii de forţă ale ţării, chiar în faţa sediilor acestora: Preşedinţia României, Î.C.C.J., C.S.M., Guvernul României, Parchetul General, D.N.A., Ministerul de interne, Tribunalul Bucureşti etc., filmuleţe de la multe dintre aceste proteste găsindu-se din abundenţă pe net – ex. https://www.youtube.com/watch?v=_XK5BBox9Tc; https://www.youtube.com/watch?v=L_8gOkoIUz4; https://www.youtube.com/watch?v=EQw07GFlOHQ, https://www.youtube.com/watch?v=ILgXznMxHCc; https://www.youtube.com/watch?v=zuBeeaBuHyU; https://www.youtube.com/watch?v=18esumPsY6c; https://www.youtube.com/watch?v=kkGEd8jmgEA,

Am făcut numeroase plângeri penale conducerilor acestor instituţii, inclusiv lui Traian Băsescu şi Gabriel Oprea şi celor 6 membrii C.C.R. care au furat votul poporului de la referendumul de demitere al preşedintelui: http://www.scj.ro/1094/Detalii-dosar?customQuery%5B0%5D.Key=id&customQuery%5B0%5D.Value=100000000306282;http://www.scj.ro/1094/Detalii-dosar?customQuery%5B0%5D.Key=id&customQuery%5B0%5D.Value=100000000290513

Care sunt proiectele mele?

Sunt foarte multe și includ reforma profundă a statului mafiot care este astăzi România.

În primul rând voi susține, alături de colegii din GpR, din PRM și de toți care ni se vor alătura, cu toată forța mea, proiectele numite Constituția Cetățenilor – Constituția Cetățenilor comparată cu Constituția României – și Legea Cojocaru –http://gruppentruromania.ro/descarca-fisier-GpR-crearea-economiei-democratice-pdf .

Apoi, separat voi iniția proiecte de legi privind reforma profundă în Justiție și Învățământ.

În prima zi după investitură voi introduce un proiect de lege cu articol unic: ”Orice magistrat a cărui soluție într-un proces a fost infirmată la C.E.D.O. este demis de drept”.

De asemenea o lege privind alegerea magistraților de către cetățeni, actuala lege care prevede numirea lor de către preşedinte încălcând grav actuala constituţie care stabileşte că puterile statului sunt constituite prin alegeri libere, periodice si corecte, precum si prin referendum.

Şi bineînţeles voi susţine legea răspunderii magistraţilor, solicitând pedepse foarte aspre pentru magistraţii care se dovedesc corupţi, iar magistrații care au trei sentințe/ordonanțe care au fost infirmate de forul superior să fie demiși de drept.

Apoi, în educaţie, voi promova, alături de ”antrenorul de genii al României” -Florian Colceag- un proiect care să transforme radical învăţământului românesc, conform unei teorii educaţionale pe care o voi prezenta în curând aici, care să redea copiilor, părinţilor şi profesorilor credinţa că toţii oamenii sunt copii ai lui Dumnezeu şi pot să fie geniali în orice domeniuhttps://unsingurvot.wordpress.com/2012/12/27/fiti-geniali-in-tot-ce-faceti/

 –

 

 sigla-prm  

UPR

 

   sigla-pp

 

UNIUNEA PENTRU ROMÂNIA

  PROGRAM POLITIC

(Sinteză)

 Pe data de 11.08.2016, la Bucureşti, s-a semnat Protocolul de constituire a alianţei electorale cu denumirea de UNIUNEA PENTRU ROMÂNIA, prescurtat UpR, de către Adrian Popescu, preşedintele Partidului România Mare şi Constantin Cojocaru, preşedintele Partidului Poporului.

Principalele obiective ale Programului Politic al UNIUNII PENTRU ROMÂNIA sunt următoarele:

 1. Îndepărtarea de la conducerea statului român a clasei politice care a adus ţara în actualul dezasatrul economic, social, politic şi moral. Aducerea la conducerea statului român a unor personalităţi care s-au remarcat ca profesionişti competenţi şi ca luptători pentru apărarea drepturilor şi libertăţilor românilor, pentru apărarea suveranităţii şi independenţei  României.
 2. Eliberarea României de sub ocupaţia oligarhiei financiare transnaţionale. Scoaterea ţării din starea de colonie.
 3. Transformarea României într-o ţară suverană şi prosperă, iubită de cetăţenii săi şi respectată de toate popoarele lumii.
 4. Adoptarea unei noi Constituţii a României, care să redea poporului român suveranitatea naţională de care a fost deposedat prin Constituţia adoptată în anul 1991,  revizuită în anul 2003.

Membrii UNIUNII pentru ROMÂNIA îşi însuşesc proiectul de lege privind revizuirea Constituţiei României, iniţiat de Grupul pentru România, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 523/12.07.2016 şi se angajează să acţioneze pentru promovarea şi adoptarea acestui proiect constituţional.

 1. Reconstrucţia statului român pe baza valorilor morale fundamentale ale civilizaţiei româneşti: credinţa în Dumnezeu; demnitatea; libertatea; dreptatea; adevărul; cinstea; onoarea; curajul; munca; spiritul de iniţiativă şi de întreprindere; omenia; ospitalitatea; toleranţa; dragostea pentru semeni, pentru familie, pentru popor şi pentru ţară; neagresiunea şi neamestecul în treburile altor popoare.
 2. Modificarea raportului între democraţia directă şi cea reprezentativă, prin transformarea referendumului în principala formă prin care se  exercită suveranitatea poporului. Poporul poate adopta legi, prin referendum, prin care completează, modifică, sau abrogă legile adoptate de Parlament. Poporul poate demite orice ales, prin referendum, în cazul în care alesul a încălcat contractul electoral.
 3. Nimeni nu poate ocupa aceiaşi funcţie publică electivă pentru mai mult de două mandate. Durata mandatului pentru orice funcţie publică electivă este de 4 ani.
 4. Toate autorităţile statului vor fi separate şi independente. Nici una nu va mai putea interveni în treburile celorlalte.

Preşedintele nu mai numeşte nici judecători, nici procurori, nici membri în CNA, nici judecători la Curtea Constituţională. Îi numeşte pe membrii Guvernului, pentru activitatea cărora răspunde, în faţa poporului, care îl poate demite.

Parlamentul nu mai numeşte pe nimeni. Adoptă legi şi nimic mai mult.

 1. Scoaterea justiţiei de sub controlul politicienilor, prin numirea magistraţilor de către Preşedintele Autorităţii Judecătoreşti, ales de popor.
 2. Confiscarea tuturor averilor dobândite prin acte de corupţie, sau alte infracţiuni.
 3. Anularea tuturor privatizărilor şi retrocedărilor frauduloase, trimiterea în judecată şi condamnarea tuturor celor care se fac vinovaţi de deposedarea poporului român de avuţia acumulată în proprietate publică până în anul 1989, sancţionarea lor cu închisoare pe viaţă şi confiscarea întregii averi.
 4. Reîntregirea Patriei, prin eliminarea definitivă şi irevocabilă a consecinţelor celui de-al doilea Război Mondial, cu respectarea prevederilor tratatelor şi dreptului internaţional, în vigoare, şi a consimţământului liber exprimat al populaţiei care locuieşte pe teritoriile desprinse de la statul român.
 5. Democratizarea şi românizarea capitalului utilizat în economia naţională, prin adoptarea Legii Cojocaru privind construcţia economiei democratice, o economie în care majoritatea capitalului intră şi rămâne în proprietatea privată a majorităţii cetăţenilor ţării.
 6. Schimbarea mecanismului de distribuire şi redistribuire a avuţiei creată în economia naţională. În prezent, aproape două treimi din avuţia creată în economie este însuşită de noii proprietari ai capitalului, oligarhi autohtoni şi străini, cea mai mare parte fiind transferată în afara ţării. Prin aplicarea Legii Cojocaru, muncii îi vor reveni două treimi din PIB, proprietarii capitalului trebuind să se mulţumească cu o treime, aşa cum se întâmplă în țările civilizate ale lumii.
 7. Constituirea unui fond suveran de investiţii, alimentat, în principal, din impozitul progresiv pe marile averi, şi utilizat pentru împroprietărirea cetăţenilor cu capital productiv: terenuri, construcţii, maşini, utilaje, echipamente etc, precum şi pentru crearea de capital public, care să fie utilizat la exploatarea resurselor naturale şi a activităţilor economice cu caracter strategic.
 8. Asigurarea unei creşteri economice accelerate, durabile şi sustenabile, prin crearea de noi capacităţi de producţie, noi locuri de muncă, creşterea salariilor şi pensiilor, ceea ce va permite întoarcerea acasă a tuturor românilor plecaţi din ţară, ca şi stoparea exodului tinerilor români în afara graniţelor ţării, în căutarea unui trai mai bun..
 9. Constituirea unui fond capitalizat de pensii publice, capabil să asigure românilor pensii cel puţin egale cu salariul mediu câştigat în timpul vieţii active.
 10. Constituirea unui fond capitalizat de asigurări de sănătate, capabil să asigure tuturor românilor  servicii medicale gratuite, de cea mai bună calitate
 11. Reconstrucţia întregului sistem de învăţământ de toate gradele, astfel încât acesta să fie capabil să asigure formarea de profesionişti de înaltă calificare, educaţi în respectul faţă de semeni, faţă de natură, faţă de istoria, tradiţiile şi valorile civilizaţiei româneşti şi universale.
 12. Reindustrializarea României, prin reconstrucţia întreprinderilor industriale distruse în ultimul sfert de secol şi construcţia de noi întreprinderi. Cu bani de la fondul suveran de investiţii.
 13. Oprirea procesului de distrugere a agriculturii, a ţăranului român şi a satului românesc. Ţăranii români vor primi de la fondul suveran de investiţii sumele de bani de care vor avea nevoie pentru a-şi crea ferme  ţărăneşti familiale, care să aibă în proprietate, în medie, peste 20 de hectare de teren agricol şi/sau silvic, precum şi un număr corespunzător de animale şi păsări, dar şi capitalul necesar pentru crearea întreprinderilor care să  prelucreze produsele agricole.

Tot cu bani de la fondul suveran de investiţii vor fi irigate toate cele 9 milioane de teren arabil al ţării, ceea ce ne va permite să asigurăm securitatea alimentară a poporului român şi să devenim un exportator net de produse agroalimentare.

 1. Exploatarea tuturor resurselor naturale ale ţării numai de către întreprinderi cu capital public românesc, în beneficiul tuturor românilor, cu tehnologii nepoluante şi cu grijă pentru următoarele generaţii de români.
 2. Stoparea declinului demografic care ameninţă existenţa poporului român şi promovarea unei politici de redresare a natalităţii, în primul rând, prin creşterea accelerată a nivelului de trai al populaţiei.
 3. Revizuirea tratatelor constitutive ale Uniunii Europene, astfel încât aceasta să nu devină o nouă Uniune Sovietică, ci o Uniune de state suverane şi independente.

Uniunea Europeană trebuie astfel concepută încât să asigure libera circulaţie a mărfurilor, persoanelor, serviciilor şi capitalurilor, dar să permită fiecărui popor să-şi exercite plenar suveranitatea naţională.

 1. Interzicerea vânzărilor de terenuri şi capitaluri către străini. Recuperarea tuturor terenurilor şi capitalurilor acaparate de străini după data de 22 decembrie 1989.
 2. Întărirea capacităţii de apărare a Ţării. Refacerea industriei de armament. Cu bani de la fondul suveran de investiţii.
 3. Interzicerea amplasării de baze militare străine pe teritoriul naţional, interzicerea intrării şi staţionării de trupe străine în teritoriul naţional, pe timp de pace, interzicerea participării Armatei Române, pe timp de pace, la operaţiuni militare desfăşurate în afara teritoriului naţional, cu excepţia celor cerute de Carta ONU.
 4. Protejarea sacralităţii familiei prin definirea constituţională a căsătoriei ca uniune între un bărbat şi o femeie.
 5. Garantarea siguranţei cetăţenilor şi destructurarea clanurilor interlope.
 6. Formarea unei noi clase politice, educată în spiritul apărării şi promovării intereselor naţionale.

Punerea în operă a acestui proiect de ţară se poate face numai prin implicarea tuturor românilor patrioţi, femei şi bărbaţi, tineri şi vârstnici, hotărâţi să readucă România pe drumul progresului şi civilizaţiei.

Adrian POPESCU                                                        Constantin COJOCARU

Președinte                                                                    Președinte

Partidul România Mare                                            Partidul Poporului

Reclame

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s