Eu sunt Calea, Adevărul şi Viaţa!” ne spune Învăţătorul!

să pornim la drum!

Să pornim pe cea de-A Şasea Cale!    –    https://unsingurvot.wordpress.com/2014/01/01/a-sasea-cale/

Ideea celei de-a șasea căi s-a limpezit prin 1996-1997. Terminasem matematică și informatică la Universitatea din Piteşti – fusesem dat afară în 89 de Univ. Bucureşti, fac. Matematică, secţia Informatică pt două tentative de fugă din ţară 🙂 – și acum urmam niște cursuri postuniversitare de management de doi ani la SNSPA, fosta Ştefan Gheorghiu 🙂 . Şi pe vremea aceea eram foarte interesat de psihologie şi religie, poate chiar mult prea interesat! Îmi alesesem să susţin lucrarea de diplomă în domeniul strategiei, de care eram de asemenea interesat. Un coleg ne-a prezentat o lucrare în care descria un model psihologic numit ”harta minţii”, care m-a cucerit.

Am găsit imediat cartea care a lansat acest model: Guerrilla Selling. Pe scurt, este vorba de ”etapele de maturizare ale individului”, cum le numesc eu. Acestea sunt 7 la număr, împărţite câte 3 în fiecare emisferă cerebrală şi una la baza lor:

 1. I.        Amoralul
 2. II. Emisfera stângă, logică, cuprinde 3 ”tipuri de personalitate” – fazele copilăriei:
  1. Egoistul
  2. Amabilul
  3. Autoritarul
 3. III. Emisfera dreaptă, intuitivă, cuprinde alte 3 ”tipuri de personalitate” – fazele responsabilității:
  1. Responsabilul
  2. Principialul
  3. Universalul

Fiecare individ activează la un moment din viaţa lui, în principal, în una din aceste tipuri de personalitate. În timpul vieţii, o persoană care se dezvoltă ”normal” poate ajunge să opereze uzual în una din fazele responsabilităţii, cum se numesc generic toate cele 3 faze din partea dreaptă a minţii. Şi lucrarea arată în mare scopurile şi înţelegerile pe care le presupune fiecare fază, şi arată şi cam la ce vârste se face trecerea ”normală” la o treaptă superioară.

Foarte important de înţeles este faptul că, în procesul de maturizare psihică a individului, nu se obţine ceva „nou”, nu devenim „mai buni”, ci doar ne luăm în primire deplin capacităţile cu care Dumnezeu ne-a dăruit. Care va să zică nu este o devenire, o obţinere a ceva, ci doar o utilizare a potenţialului, o manifestare a ceea ce este al nostru, încă nemanifestat .

Evident, scopul omului ar fi să ajungă să activeze permanent în faza Universalului, unde sunt prezente marile spirite ale umanităţii, care au adus contribuţii uriaşe la emanciparea omenirii. Acolo sunt sfinţii lumii, Învăţătorii umanităţii, cei care au ajuns să manifeste deplin idealul cristic: ”fiţi desăvârşiţi, precum Tatăl ceresc desăvârşit este” sau ”iubeşte-ţi aproapele ca pe tine însuţi”.

Se poate sesiza o similitudine cu Piramida nevoilor lui Maslow, pe care eu am împărțit-o (contribuție personală 🙂 ) în 3 etape:

 1. I.                    Etapa lui ”a avea”:
  1. Nevoile de bază/primare/fiziologice
 2. II.                  Etapa lui ”a face”:
  1. Nevoile de securitate – a avea apoi a face lucruri: masă, casă, servici
  2. Nevoile de relaționare – a avea apoi a face relații: partener, prieteni
  3. Nevoile de stimă – a face performanță apoi a fi performer
 3. III.                Etapa lui ”a fi”:
  1. Nevoile de autorealizare – a fi ceea ce eşti

Observăm că acestea sunt etapele de maturizare psihologică ale individului care trece prin cele 3 etape: a avea -> a face -> a fi. Trecerea se face continuu, organic! Important este unde se află atenţia noastră: de la exterior, de la a avea lucruri se va întoarce uşor spre a face, după care, când îndemânarea în a face creşte, se face trecerea atenţiei spre interior, spre a fii. Unde se află atenţia noastră indică cu precizie gradul nostru de maturizare psihică!

Întâi copilul/omul vrea să aibă, după care, având suficient şi maturizându-se un pic vrea să facă, după care, făcând suficient de bine şi maturizându-se încă un pic vrea să fie. Vedem deci că drumul spre performanţă/perfecţiune trece prin a face: a fi desăvârşit în faptă, a face lucrurile bine, a fi cel mai bun în domeniul tău, a fi maestru. Bhagavad Gita ne spune că ”yoga înseamnă perfecţiunea în faptă” iar proverbul popular ne învaţă că ”meseria este brăţară de aur”. Dar nu trebuie să uităm în drumul spre perfecţiunea faptei că ”meseria nu se învaţă, se fură!”, ceea ce presupune iubirea faţă de un meşter/maestru, stare despre care vorbeam în ”Fiţi geniali în tot ce faceţi” – https://unsingurvot.wordpress.com/2012/12/27/fiti-geniali-in-tot-ce-faceti/  :

Genialitatea este atunci când ”ești în stare”, când ”ești capabil” să asculți tăcerea și liniștea dintre cuvinte și/sau dintre gânduri, din care cuvintele și gândurile apar. În ”acea stare” mintea tace, cuvintele și gândurile dispar, pentru a lăsa locul tăcerii creatoare. Genialitatea este capacitatea de a ”auzi” tăcerea, de a ”asculta” linișteaAtunci, de fapt, asculți Universul, îl asculți pe Dumnezeu!

Această nouă stare de conștiință în care stai/ești când asculți tăcerea, când sesizezi tăcerea în care apar zgomotele, în care stau zgomotele, este starea de geniuDetalii în continuare:

În orice domeniu ai activa, performanța este atât de aproape… nici nu-ți vine să crezi cât este de aproape! Performanța este doar … la ”o privire” distanță. Nu trebuie decât ”să privești altfel” lucrurile! Să nu te mai uiți atât de atent ”la ele”, cât mai degrabă ”printre ele”. Să înveți să privești ”printre lucruri”, ”printre oameni”, ”printre cuvinte”, ”printre gânduri”, înseamnă să devi genial; mai exact să manifești genialitatea potențială care există în tine. Genialitatea se manifestă atunci când reușești să privești ”între lucruri”, la ”spațiul gol” în care stau ”atârnate” lucrurile, în care ”trăiesc” lucrurile, din care ”se nasc” lucrurile (folosesc noțiunea de lucruri la modul generic, acestea însemnând/indicând orice, lucruri sau ființe, cuvinte, gânduri).

Genialitatea este starea în care te afli când reușești să stai în liniște, în tăcere, în starea ”fără gânduri”, care, în literatura spirituală se cheamă starea ”de dincolo de minte”, starea ”în duh”. Această stare este cunoscută artiștilor din orice domeniu, maeștrilor în orice domeniu. Hagi este un perfect exemplu. Dar toți performerii, indiferent de domeniu –artă, știință, sport-, pe care îi apreciem sau îi invidiem(!!!) sunt aproape.

Cu cât reușești ”să înveți tehnica” mai bine, să stai liniștit, nemișcat, în pace, atent la ”tăcerea” din spatele lucrurilor, cu atât mai aproape de perfecțiune ești (mai exact de manifestarea perfecțiunii, pentru că perfect ești deja; toate ”lucrurile” din univers sunt perfecte). Ai reușit să treci ”dincolo de lucruri”. Ai descoperit ”ființa” care ești. Aici ”locuiește” ”Dumnezeu”, aici ”îl vezi” pe ”Dumnezeu”, aici înțelegi cine ești, ce rol ai, care este menirea ta.

Revenind la Guerrilla Selling, există acolo o idee care m-a izbit, şi pe care am recunoscut-o instantaneu ca fiind adevărată: trecerea de la activarea într-o emisferă în cealaltă, de la personalitatea de tip Autoritar la cea de tip Responsabil, nu este o trecere asemănătoare cu anterioarele, ci este de fapt un salt, în urma căruia ”toate capacităţile noastre cresc dramatic”, cum se exprimă autorul.

Am putea spune că aici/acum se petrece ”a doua naştere” de care ne vorbeşte Învăţătorul, fără de care nu putem intra în Împărăţia Cerurilor. Şi am putem spune că Împărăţia Cerurilor este operarea/stabilirea noastră în faza principiilor eterne. Atunci înviem cu adevărat, trecem de la moarte la Viaţă. Spuneam în ianuarie 2012 în articolul ”Nu pot ei FURA, cât putem noi VOTA!”- https://unsingurvot.wordpress.com/2012/01/17/nu-pot-ei-fura-cat-putem-noi-vota/

Ei nu ne pot face nimic. Pentru ca sânt morți. Niște morți vi. Niște cadavre umane.

N-au nici un pic de inimă. Cum îi mai ține Dumnezeu în viață?

Ei sânt săraci. Săraci, căci nu simt nimic. N-au nici un sentiment. Nici o trăire. Cum pot trăi fără trăiri? D-aia sânt morți.

Noi suntem doar adormiți!

Că așteptăm ceva de la ei. Să ne trezim!

Trezirea înseamnă să ne facem treaba bine, acolo unde suntem.

Și să ne pese! Să ne pese de cel de lângă noi, nu numai de noi.

Aseară, după ce toți plecaseră, au venit cei de la Rebu să facă curățenie. Și-au făcut treaba BINE! La unu trecute noaptea, aveau puterea să facă glume cu mine: ei sânt niște oameni vi. Ei se simt bine în piele lor.

Să fi viu, înseamnă să simți că trăiești și că ai pentru ce trăi.

Ei trăiesc doar pentru bani și putere. Pentru că, sufletul lor e gol. E un mare hău.

Săracii! Ei sânt adevărații noștri săraci: cei care se cred bogați.

Cum poate cineva cu inima goală, să fie bogat?

Am fost mințiți la scamatoria de revoluție, înainte și după ea, și de 2.000 de ani încoace, de către “preoți și cărturari fățarnici”=politicienii, că, să ne fie bine are legătura cu banii. N-are! Are legătură doar cu “contul” din INIMĂ.

Rușine celor care sânt împotriva adevărului: cei care mint, ca să le fie bine (cred ei). Se înșeală: nu poate sa-ți fie bine dacă nu ești de partea adevărului.

Doar având Principii poți să trăiești cu adevărat, poți simții “savoarea vieții”.

Doar slujirea Adevărului și Vieții, acolo unde ești, e Calea care te poate duce la Iubire, la Dumnezeu. Și e singura Fericire, și unica Cale.

Și bineînțeles, Calea spre Iad e minciuna. La început, una mică, poate nevinovată, apoi unele din ce în ce mai mari. Iar iadul este însingurarea, nemulțumirea, disperarea după “ceva ce te poate face să simți ca trăiești”, că ești ”în viață”.

Să-ți pese de cel de lângă tine, e calea spre a începe să trăiești!

Să aperi adevărul, e cale spre a începe să trăiești!”

Atunci am înţeles instantaneu calea spre orice reuşită organizaţională! Pornind de la această hartă a minţii la care adăugăm spusele Învăţătorului: „”Când doi sau trei se unesc în numele Meu, Eu sunt cu ei”. Ori dacă Dumnezeu este cu un copil al Lui, oricare ar fi acesta, reuşita este absolută! Indiferent cât de mare este scopul/idealul la care se aspiră! De multe ori aceasta petrecându-se în chip miraculos.

Ori aceasta este esenţa celei de-A şasea căi: ca măcar doi sau trei indivizi aflaţi în sfera principiilor (cu cât mai sus, cu atât mai bine), să îşi asume un ideal/scop/ţel care să ajute o comunitate! Atunci, cu siguranţă că Dumnezeu ”va face pe d_acu’n patru ” ca acest ideal să prindă viaţă! J

La această concluzie a ajuns şi excelentul colectiv de cercetători americani, în urma unui vast studiu întreprins pe o perioadă lungă de timp pe zeci de companii din Fortune 500, publicat în cea mai de impact carte din domeniul managementului – ”In search of excellence”: pentru ca o organizaţie, indiferent de tip sau dimensiune, să performeze, este obligatorie prezenţa unui lider de grad 5, care nu-i nimic altceva decât o persoană operând uzual în faza principiilor, o persoană morală.

Dacă totuşi o astfel de persoană, morală cu adevărat, poate duce o organizaţie la performanţă, darămite doi sau trei? Dară-mi-te să se adune 12 astfel de persoane? Ne putem imagina ca sute de români activând în faza principiilor să ”se unească în cuget şi simţiri”? Ce Românie ar crea ei, prin puterea lui Dumnezeu care va fi de partea lor?

Recomand tuturor studierea celor două cărţi, Guerrilla Selling şi In search of excellence, pentru a se înţelege exact instrumentele celei de-a şasea căi:

–          Liderul de grad 5: un individ întotdeauna smerit, cu principii de neclintit, în mod evident ”credincios” principiilor, operând permanent în ”faza principiilor”,

–          Unirea unor astfel de indivizi într-un unic scop: emanciparea României, eliberarea românilor din ignoranţă, în toate domeniile!

Şi bineînţeles că de mulţi ani mă gândesc cine pot fi aceşti ”cavaleri”/ ”înţelepţi”/ ”bătrâni”. Propunerile mele mai vechi sunt:

–          Dan Puric

–          Florian Colceag – antrenorul de genii româneşti – http://www.dailymotion.com/video/x163tk9_florin-colceag-antrenorul-de-genii-interviul-de-la-jocuri-putere-cu-rares-bogdan-realitatea-tv_shortfilms

–          Dumitru-Constantin Dulcan

–          Octavian Bellu – antrenorul de genii în gimnastică

–          Tudor Gheorghe

–          Lucia HossuLongin

–          Leon Dănăilă

–          Urania

–          Cristian Pârvulescu

–          Mircea Diaconu

Mai noi:

–          Florin Zamfirescuhttp://www.dailymotion.com/video/x14jx59_actorul-florin-zamfirescu-adevarul-nespus-despre-afacerea-rosia-montana_shortfilms – fabulos: pe ce lume ne aflăm? – un discurs absolut memorabil!

–          Mircea Albulescu

–          Alexandru Athanasiu

–          Mircea Dinescu

–          Cristian Tudor Popescu

–          Oreste

–          Mircea Badea

–          Rareş Bogdan

Spuneam în articolul ”Iartă-i, Doamne, că nu știu ce fac!” – https://unsingurvot.wordpress.com/2012/01/17/iarta-i-doamne-ca-nu-stiu-ce-fac/ :

Poporul va urma cu bucurie liderii în care are încredere. Îi trebuie doar câţiva omeni a căror moralitate sa fie mai presus de orice îndoiala. Din ăştia, sunt convins, există o mare grămada in Romania. Însă nu vor ieşi în faţă până când nu au credinţa că cea ce fac e curat, că “nu intră în mizerie”. Dacă a venit momentul, Dumnezeu ştie. Iar noi o vom vedea.

Trebuie înţeles că mult mai important decât să fi deştept “la vedere” (să te considere lumea deştept) e să fi moral. În fapt, dacă cineva e moral, cu siguranţa că e deştept, deşi poate nu este evident asta. Aşa că, în orice comunitate, dacă alegem câţiva oameni morali şi îi punem în frunte, cu siguranţă rezultatele nu vor întârzia: poporul o va duce bine.

Una dintre caracteristicile acestor oameni este aceea de a nu dori puterea exterioara. Chiar au repulsie fata de ea. Probabil pentru că e periculoasă, creează dependenţă – puterea corupe. Dar doar pe cei insuficient de stabiliţi în principii.

Deci, când “timpul va sosi” se vor găsii sute demni de a fi in frunte. Nu asta e problema.

Unica “problema” e meritul poporului român. Dacă a acumulat destule “fapte bune”, va avea loc un salt in “viaţa lui”. Modalitatea concretă prin care se va “implementa” aceasta e nesemnificativă.

Sântem “în direct” cu istoria.

Deşi nu pare, nu de persoanele efemere sau de gândurile lor şi mai efemere depindem, ci depindem doar de munca noastră.

Munca noastră devine deplină atunci când “ne pasă”. Atunci devenim dintr-o dată “deştepţi”, spontani, ştim ce avem de făcut. Deodată mintea “ni se limpezeşte”, totul devine clar şi limpede. Doar atunci noi muncim cu plăcere şi avem spor. Suntem inspiraţi. Atunci trăim şi noi alături de poet “clipa, atât de bogată, pentru care cine n-ar da viaţa lui toată?

Procedura concretă de construire a organizaţiei A Şasea Cale:

Fiecare individ care se ştie/crede ca operând în faza principiilor – nefăcând rabat de la principii – îşi construieşte propriul grup/celulă de oameni morali/principiali/cinstiţi care îşi va alege un reprezentant, nu neapărat iniţiatorul, care să comunice cu alte grupe/celule astfel formate.

Evident că se pot forma astfel de grupuri şi pe bază de profesie, care să aibă ca scop reformarea profesiei respective prin construirea unor Coduri profesionale, şi nu numai. Acestea sunt de altfel cele mai facile şi naturale celule de bază ale celei de-A şasea căi. Vezi în acest sens şi apelul profesorului Colceag ”APEL CĂTRE NAŢIUNE: Forţaţi societatea civilă să se organizeze!” – https://unsingurvot.wordpress.com/2012/02/29/apel-catre-natiune-fortati-societatea-civila-sa-se-organizeze/

Și evident că artiștii din toate domeniile vor fi primii care se vor organiza astfel, și nu e greu de înțeles de ce: pentru că ei sunt acolo, în faza principiilor, dacă au putut performa.

În mod natural, marile personalități, care au numeroase performanțe în domeniul lor – după roade cunoști pomulsunt cu certitudine persoane morale, pentru că nu poate exista performanță reală fără moralitate.

Celulele unor bresle își pot desemna reprezentanți în diferite alte celule de lucru interdisciplinare, care să propună soluții la chestiuni punctuale sau nu.

În cele din urmă se va trece la alegerea celor 12 ”bătrâni”/”înțelepți”/”cavaleri” în urma propunerilor argumentate a acestor celule de bază deja formate, urmate de dezbateri și alegeri pe bază de punctaj, conform unor criterii stabilite în prealabil de celulele de bază.

În mod natural, oamenii de cultură sunt principalii ”favoriți”, dar lucrurile trebuie cântărite cu mare discernământ. A se vedea articolul ”Despre  „intelighenția”” – https://unsingurvot.wordpress.com/2012/01/17/despre-intelighentia/

 „“Intelighenția” – preoți și farisei fățarnici – ne-au confiscate libertatea. De fapt a fost suferința noastră, spre a înțelege că inteligența, oricât de mare, fără smerenie, te duce la pierzare. Lucifer, e cel mai bun exemplu. Era cu siguranță cel mai deștept dintre îngeri. Și uite unde a ajuns.

Pe aproape sânt și ei!

Alt exemplu, bun pentru ei – poate or să priceapă – este Iuda. Acesta a crezut, în inima lui (în fapt în capul lui), că face bine ducându-l pe Isus în fața preoților, unde acești or să-și dea seama de cea ce el știa: că Isus este Mesia pe care poporul îl aștepta de atâta vreme. S-a înșelat în acțiune, dar a îndeplinit voia Tatălui. Și-a cerut scuze apoi (s-a căit), renunțând la viață.

“Intelighenția” noastră poate că încă nu și-a dat seama că Băsescu minte? Asta înseamnă că, de fapt, nu prea îi duce mintea.

Sau și-au dat seama și n-au curajul să recunoască că au greșit? Că inteligența lor le-a jucat o festă! Iarăși e grav.

Dar Dumnezeu îi poate inspira să treacă de partea adevărului. Nu e nimic rușinos, dimpotrivă. Abia atunci știm că putem avea încredere în ei: când își pot recunoaște greșelile. A făcut-o Pavel înaintea lor, și, deși a suferit apoi, a suferit pentru Adevăr, “cu plăcere” am putea spune. Și cum a făcut-o, ca sa revenim printre noi, madam Săftoiu și alții care, înțelegându-și greșeala, și-au pus “cenușă în cap” și au trecut de partea adevărului. Bravo lor. Ei încă trăiesc; s-au înșelat, inteligența le-a jucat și lor o festă, dar și-au dat seama de greșeală și au avut puterea să o recunoască. Inima nu le era împietrită. Experiența însă sigur le-a întărit credința că “scopul nu scuză mijloacele”. Niciodată. Minciuna nu slujește niciodată Adevărul.

Dar recunoscându-ne minciunile, “căindu-ne”, revenim “în viață”. Redevenim vii. Cu plățile de rigoare, în funcție de mărimea minciunii.

Îi așteptam cu drag printre cei vii, pe cei “morți în inteligența lor”, începând cu Liiceanu, Patapievici și Pleșu (preșu?), și continuând cu alții din GDS, care acum slujesc, în continuare, minciuna.

În fapt procesul va fi asemănător cu procesul de îngheț al unui râu învolburat. Întâi se vor naște niște puncte de îngheț – inițiatorii – în niște locuri mai liniștite ale societății, acolo unde lucrurile sunt limpezi și clare – localitățile mici și unele bresle -, care ușor se vor extinde și la porțiuni mai învolburate ale societății – instituțiile statului -, pentru ca în final să cuprindă tot râul: toți cetățenii participă conștient la procesul de purificare/înălțare/maturizare al societății prin cultivarea principiilor și a virtuților, proces numit uzual ”dezvoltare personală”.

Se va ajunge în cele din urmă a se crea o structură de celule asemănătoare unui organism. Într-un fel, poate, vor exista paralelisme civile cu instituțiile statului care îl vor ajuta să se reformeze cu adevărat.

Celulele trebuie să se ”recunoască”/valideze reciproc. Aceste recunoașteri și validări reciproce se vor petrece de jos în sus, apoi de sus în jos, iterativ.

Comentarii
 1. L spune:


  Vei Culege ceea ce vei semana

 2. L spune:

  PACE
  Vei Culege ceea ce vei semana ; fII tu „INTAI” SCHIMBAREA http://www.youtube.com/watch?v=1Do9Td_NUJ4 LOVE

 3. gratiela spune:

  si eu am inceput sa cred ca NU „suntem prea mici pentru un razboi atat de mare”. si asta in mare parte datorita faptului ca am cunoscut, in ultimul timp, din ce in ce mai multi oameni curati, integri, demni. te numeri printre ei. legat de articol aveam o singura observatie si nu foarte semnificativa, doar o parere: Mircea Badea parca nu prea are ce cauta pe lista inteleptilor…

  • unsingurvot spune:

   Graţiela, mă bucură nespus răspunsul tău!
   cel mai important este ca fiecare din noi să aibă încredere în el însuşi!
   restul vine de la sine.
   cât despre observaţia ta, ea nu pare nesemnificativă: ar trebui să fi complet cinstită!
   eu, punându-l în listă mi-am asumat complet toate riscurile 🙂
   dacă părerea ta este că nu ar avea ce căuta acolo, te rog să-mi spui şi de ce.
   Şi eu ar fi trebuit să explic de ce se află pe listă, este adevărat!
   dar dacă un Pleşu are voie să-l susţină pe băsescu, crede-mă că oricine are curajul să se lupte cu băsescu este preferabil!
   iar curajul lui este cel care mă face să-l apreciez!
   cineva care se ridică pe forţe proprii de jos şi ajunge atât de apreciat, este normal ca să exagereze în ceea ce spune.
   iar „inspiraţia lui” şi nonconformismul lui este cel apreciat de mine.
   un sistem poate fi reformat doar de oameni puternici 🙂

  • unsingurvot spune:

   mulţumesc Graţiela pt părerea pe care ţi-ai făcut-o despre mine!
   dar îmi permit să-ţi atrag atenţia că poate fi greşită!
   cum ştim, fără îndoială, că cineva este „curat, integru, demn”?
   „după fructe cunoşti pomul” – toate soluţiile ni le dă Învăţătorul.
   mulţi lupi, şi asta este în natura lucrurilor, iau înfăţişare de oi pt a se apropia de turmă!
   şi, atenţie mare, cu cât este mai inteligent, cu atât este mai abil în a se camufla!
   doar cineva foarte serios, matur, poate demasca, imediat chiar, orice fals.
   cineva care a avut curajul să fie singur, să face doar ce simte, fără să se lase influenţat de cei din jur!
   şi exemplul meu pe care din ianuarie 2012 îl dau permanant: cel al „intelighenţiei” româneşti – Pleşu, Liiceanu, Patapievici! Nişte minţi strălucite, care mânuiesc magistral cuvintele şi ideile, dar care nu sunt în stare să recunoască o eroare fatală pe care au făcut-o: că au susţinut un mincinos care numai prin susţinerea lor a ajuns la putere, doar pt că promisiunile acestuia sunau aşa frumos şi se potrivea cu năzuinţele lor!

 4. gratiela spune:

  Da, corect. Am spus asta pentru ca vazusem de cateva ori niste atitudini si relatari tendentioase la adresa sustinatorilor Rosiei Montane din piata Universitatii, ii numise „isterici platiti” iar pe contul lui de fb s-a dezlantuit mult mai urat. In plus era foarte vehement si afirma cu convingere ca el nu a vazut acolo lozinci anti Basescu, ceea ce imi este greu sa cred si aici il suspectez de rea intentie ca sa nu spun de minciuna. Pentru ca, inainte sa vorbeasca, si daca tot nu a fost la fata locului, daca chiar era preocupat de adevar cred ca era suficient sa dea o cautare pe google cu specificatia „imagini” si ar fi gasit suficiente dovezi care sa-i infirme supozitiile. atat. in rest, da, ii apreciez curajul si de multe ori l-am „suspectat” ca ar avea coloana vertebrala :)) acum poate intelegi si de ce am etichetat observatia ca fiind „nu foarte semnificativa” 🙂

  • unsingurvot spune:

   „da, corect” este o formulă graţioasă care introduce „paşnic” contrariul ulterior 🙂
   în primul rând MB spune doar un mare adevăr, pe care eu îl spun de 2 ani: piaţa este în mare parte organizată de băse 🙂
   de la bun început!
   de ce crezi că eu nu am intrat în nici o grupare, deşi sânt destul de implicat, „mă aprind” destul de uşor?
   uită-te la episodul meu cu Dan DIaconescu! După ce în prima fază „m-a salvat” din mâinile jandarmilor, deşi ştiam că este băsist până în vârful degetelor, am acceptat să merg la congresul PPDD de lansare şi chiar am fost entuziamat când, la propunerea mea acceptată de a introduce în platforma electorală punctul 8 de la Timişoara, am cerut să fiu cel de-al 1.000.001 membru :).
   Noroc că până am ajuns la fotoliul pe care stăteam, în primul rând, m-am răzgândit şi am socotit că nici măcar pt pct. 8 de la Timişoara nu merită să „le fac jocurile”; şi nu am mai făcut cererea de adeziune, deşi aş fi avut un loc de parlamentar asigurat.
   ai putea să faci şi tu acelaşi lucru: să analizezi cu luciditate lucrurile şi să vezi că, asemenea lui DD care promitea dreptate, şi liderii din spate ai pieţii, care vă spun că nu există lideri :)))), au interese f. clare.
   Care sunt acelea? Păi întrebarea clasică care lămureşte orice problemă este „cui foloseşte”?
   şi evident că lui băse foloseşte!
   este în natura Serviciilor să susţină mişcările de revoltă pt ca la momentul potrivit, prin zeci de tehnici, să le deturneze spre scopul lor!
   iti dau un exemplu elocvent: PNCŢD!
   dacă ei au reuşit să neutralizeze cu atâta uşurinţă un astfel de partid istoric, cu atâţia oameni de valoare, bine organizaţi, cum îţi poţi tu că nişte „mucoşi din piaţă” sunt de capul lor?
   e ridicol numai să gândeşti asta!
   dar o să detaliez într-un articol dedicat ideea aberantă de mişcare de revendicare fără lideri!

 5. gratiela spune:

  ceea ce spui nu cred ca e valabil si in cazul marsurilor pentru Rosia sau anti-fracturare unde sunt implicati in mare parte ecologisti si multi alti tineri neinregimentati politic. si unde chiar au existat lozinci antibasescu. in fine, lucrurile sunt amestecate, pe mine ma depasesc si daca e sa ne luam dupa logica asta se cheama ca orice miscare, oricat de generoasa si curata va putea fi deturnata…Prin solutia pe care o prezinti tu, esti cumva inaintea timpului tau si ne dai speranta…

  • unsingurvot spune:

   Graţiela, şi cele mai nobile mişcări din istoria omenirii au fost deturnate!
   vezi cazul învăţăturii lui Isus: preoţii au pus laba pe ea şi vezi bine unde au dus-o!
   şi nu învăţătura este vinovată, şi nici primii indivizi care au urmat-o entuziasmaţi!
   întotdeauna, cât egistă egoişti pe lume, aceştia vor încerca, din eroare, să pună mâna pe orice, crezând greşit că astfel ajung ei mai mari!

   cât priveşte soluţia pe care o prezint este simplu: nu este a mea!
   nimic nu vine de la noi, totul vine din Sursa unică, când noi lăsăm o clipă egoismul de-o parte, când reuşim „să fim geniali în ce facem” şi suntem inspiraţi 🙂
   iar dacă credem că noi suntem deştepţii, am căzut iarăşi în egoismul din care abia ne ridicasem pt o clipă …

   despre speranţă: prof. Colceag obişnuieşte să spună că speranţa nu-i decât un eşec aşteptat!
   nu avem nimic de făcut decât să mergem cu seriozitate pe Calea arătată de Isus, şi foarte repede ajungem Acasă, unde este sursa întregii puteri şi cunoaşteri! Abia de acolo putem cu adevărat să ne ajutăm fraţii!
   să nu mai ascultăm de toţi mincinoşii care ne spun ce-ar fi zis Isus! Putem să citim şi singuri şi putem să înţelegem cu inima noastră!

 6. gratiela spune:

  cat despre parerea pe care mi-am facut-o despre tine e adevarat ca nu m-am ghidat dupa intelepciunea populara („dupa roade cunosti pomul”), pentru simplul fapt ca asta ar fi un demers de durata, care tine de o acumulare de „informatii” pe care le poate procesa mintea. nu am avut si nu am rabdare sa ma informez. :)) „povestea” e mult mai simpla. te-am cunoscut personal si am avut sentimentul ca am fost „in direct” cu partea cea mai frumoasa din tine 🙂

 7. […] Cum mergem pe cea de-A Şasea Cale 3 ianuarie 2014 […]

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s