Rușine Biserica Ortodoxă Română!

Ce s-a ”întâmplat” astăzi și ieri, când BOR a refuzat o slujbă creștinească înainte de incinerarea regizorului Sergiu Nicolaescu întrece orice măsură rațională. Și nu face decât să dea jos masca ce încearcă încă să ascundă ”chipul hidos al împăratului” și mai ales ”coarnele” acestuia – adică ale BOR-ului.

De aceea vă spun deschis: treziți-vă!

Nu mai mințiți poporul că ați ști Adevărul când voi nu-L cunoașteți și nu aveți nimic nimic de-a face cu El! În cel mai bun caz știți câte ceva ”despre El”.

Pentru că în zilele noastre, mai mult chiar decât în trecut, BOR nu apără adevărul ci apără minciuna!

Instituția BOR e un fals, asemenea lui băse. Ocupă locul prin uzurpare de calități oficiale.

Ce altceva este BOR decât o mare și profitabilă afacere, ”bine gândită”, cu strategie și măsuri coerente? Pentru care partea de marketing e cea mai importantă. O afacere care își însușește simboluri și valori creștine pe care le prelucrează și le interpretează apoi pentru a-i sluji propriul interes: profitul!

O gașcă de hoți și de prefăcuți care profită de pe urma nevoilor spirituale ale oamenilor! Care folosește angajați/mercenari –preoții- foarte bine plătiți, bine educați, pentru a manipula populația credulă. Aici instituțiile abilitate ale statului (parlamentul, procuratura, protecția consumatorului, etc.) ar trebui să ia atitudine și să protejeze interesul populației. Pentru că, într-un fel foarte subtil, avem de-a face cu o concurență neloială pe care biserica o face tuturor celor care activează în domeniul wellness: psihologi, medici, artiști, etc..

Pe ce cale a adevărului umblă ”biserica”, BOR-ul, când știe foarte bine și acceptă tacit o mulțime de preoți bețivi, curvari, hrăpăreți, etc., de ”le-a mers buha”? Vorba populară ”să faci ce zice popa, nu ce face popa” este dovada cea mai grăitoare despre ”practicile” popilor. Astea sunt ”faptele care vă dovedesc” domnilor! ”Banul e ochiul diavolului”, se mai spune în popor. Se pare că aveți o recoltă bogată preasfinților! Aveți ochi peste tot! (mai ceva ca Serviciile Secrete)

Învățătorul o spune foarte clar: ”orbii nu-i pot conduce pe orbi decât în groapă!”. Au ochii deschiși popii noștrii? Cunosc adevărul popii noștrii? Cred în Dumnezeu popii noștrii? Sau doar ”vorbesc despre El”? ”Cine crede în Mine va face și el ce am făcut Eu, chiar și lucruri mai mari!” ne spune Învățătorul. Seamănă a-l naibii de bine faptele popilor noștri cei de toate zilele cu faptele Învățătorului!

Care este ”recolta” bisericii? Care sunt sfinții pe care ea i-a dat? Câți oameni cunoscători ai lui Dumnezeu a dat biserica? Câți oameni credincioși cu adevărat a dat biserica? Altfel, știm bine ”cu ce se ocupă” ”înaltele fețe bisericești”!

Adevărata biserică este formată din inimile oamenilor, indiferent de confesiunea lor, de ”credințele” lor, de opiniile lor, de apartenența mai mult sau mai puțin formală la un cult sau altul.

Să elimini, tu BOR, dreptul oamenilor de a fi copii ai lui Dumnezeu! Cei care cumpără de la tine de la magazin, numită biserică, este bun, cel care nu cumpără, este păgân. Cine te crezi tu? Cine ești tu? De fapt cine ești se vede, o afacere prosperă, ca pe vremea lui Isus. Pe care Isus a condamnat-o până acolo încât, El, cel mai iubitor dintre oameni, a fost nevoit să răstoarne tarabele celor ce se coborau până acolo încât să facă afaceri și în biserică, și cu suferințele oamenilor, cu Dumnezeu. Exact ca în zilele noastre.

Această pretenție că ai fi ”de la Dumnezeu”, că vorbești ”în numele lui Dumnezeu”, când tu minți, furi și jefuiești poporul într-un mod mult mai subtil și pervers decât hoți  celebrii este ”strigătoare la cer”.

Atenție: eu nu judec! Nu condam BOR! Are cine. Eu doar constat o realitate. Că BOR nu are nici o legătură cu adevărul, din contră, are multă legătură cu minciuna! Să faci tu păgâni niște oameni care au dreptul constituțional să aibă propria opinie, chiar și religioasă, tu care pretinzi că ești creștin, deci iubitor al Adevărului și al Vieții, e o mizerie! Mai rămâne să-i extrermini pe păgâni, că poluează aerul cu existența lor! E un pas normal și natural! Mă mir că mai așteaptă: să înceapă o nouă purificare mondială! Toți păgânii să fie omorâți!

Bineînțeles că asta ar și face ”biserica” dacă nu ar exista ”un stat de drept”, bazat pe Constituție și legile subsecvente. Ei doar sunt îngrădiți în dorințele lor de lege, că altfel … Inchiziția sau Hitler ar fi ”mici copii”.

Cum să-i numești și mai ales să-i consideri păgâni pe copii lui Dumnezeu? Și asta în numele lui Dumnezeu! Politicienii sunt ”mici copii” pe lângă popii noștri! Cum spuneam ”presfinților” care au participat la ”sfințirea” celei mai mari cruci din Moldova – o minciună care caracterizează complet BOR: ”pentru politicieni e cumva normal să mintă poporul, dar ca popii să mintă invocând neîncetat numele lui Dumnezeu, e prea strigător la cer!” Oare cum rezistă Dumnezeu văzând atâta hulă? Exact ce i-am întrebat pe ”preafericiții” prezenți (un episcop între ei!): ”Dumnezeu ce zice de mascarada pe care o faceți voi aici?” – http://www.youtube.com/watch?v=4lEnZ5v8fus

Mai rămâne să începeți să eliberați ”bule papale” pentru mulți dintre politicieni și alți mafioți de ”absolvire de păcate” sau ”scutire de a respecta legea”.

Vedem aici cât de periculoși sunt intelectualii ”fără nici un Dumnezeu”! Care, pentru bani sunt gata să facă orice: să mintă, să fure, să jure strâmb! Am tot dat din ianuarie 2012 exemplul intelighenților Pleșu, Patapievici și Liiceanu. Care, datorită anvergurii intelectuale, au indus populația ”mai slabă de înger”, în speță mulți ”intelectuali” (oameni cu facultate), în brațele lui băse. Și care nici acum, când este evident pentru toată lumea ”sănătoasă la cap” că băse e nebun, nu pot renunța la poziția lor greșită, nu-și pot recunoaște eroarea. Orgoliul lor este atât de mare încât pot ajunge la orice nebunie susținându-și ideile greșite!

Cred că mesaj mai clar și mai direct decât cel dat lor, preoților în special, și cărturarilor/ intelectualilor, în general, de Isus, nu există: ”vai de voi, preoți și cărturari fățarnici!”

Sfânta Evanghelie după Matei  23

13. Vai vouă, cărturarilor şi fariseilor făţarnici! Că închideţi împărăţia cerurilor înaintea oamenilor; că voi nu intraţi, şi nici pe cei ce vor să intre nu-i lăsaţi.

 1. Vai vouă, cărturarilor şi fariseilor făţarnici! Că mâncaţi casele văduvelor şi cu făţărnicie vă rugaţi îndelung; pentru aceasta mai multă osândă veţi lua.
 1. Vai vouă, cărturarilor şi fariseilor făţarnici! Că înconjuraţi marea şi uscatul ca să faceţi un ucenic, şi dacă l-aţi făcut, îl faceţi fiu al gheenei şi îndoit decât voi.
 1. Vai vouă, călăuze oarbe, care ziceţi: Cel ce se va jura pe templu nu este cu nimic legat, dar cel ce se va jura pe aurul templului este legat.
 1. Nebuni şi orbi! Ce este mai mare, aurul sau templul care sfinţeşte aurul?
 1. Ziceţi iar: Cel ce se va jura pe altar cu nimic nu este legat, dar cel ce se va jura pe darul ce este deasupra altarului este legat.
 1. Nebuni şi orbi! Ce este mai mare, darul sau altarul care sfinţeşte darul?
 1. Deci, cel ce se jură pe altar se jură pe el şi pe toate câte sunt deasupra lui.
 1. Deci cel ce se jură pe templu se jură pe el şi pe Cel care locuieşte în el.
 1. Cel ce se jură pe cer se jură pe tronul lui Dumnezeu şi pe Cel ce şade pe el.
 1. Vai vouă, cărturarilor şi fariseilor făţarnici! Că daţi zeciuială din izmă, din mărar şi din chimen, dar aţi lăsat părţile mai grele ale Legii: judecata, mila şi credinţa; pe acestea trebuia să le faceţi şi pe acelea să nu le lăsaţi!
 1. Călăuze oarbe care strecuraţi ţânţarul şi înghiţiţi cămila!
 1. Vai vouă, cărturarilor şi fariseilor făţarnici! Că voi curăţiţi partea din afară a paharului şi a blidului, iar înăuntru sunt pline de răpire şi de lăcomie.
 1. Fariseule orb! Curăţă întâi partea dinăuntru a paharului şi a blidului, ca să fie curată şi cea din afară.
 1. Vai vouă, cărturarilor şi fariseilor făţarnici! Că semănaţi cu mormintele cele văruite, care pe din afară se arată frumoase, înăuntru însă sunt pline de oase de morţi şi de toată necurăţia.
 1. Aşa şi voi, pe din afară vă arătaţi drepţi oamenilor, înăuntru însă sunteţi plini de făţărnicie şi de fărădelege.
 1. Vai vouă, cărturarilor şi fariseilor făţarnici! Că zidiţi mormintele proorocilor şi împodobiţi pe ale drepţilor,
 1. Şi ziceţi: De am fi fost noi în zilele părinţilor noştri, n-am fi fost părtaşi cu ei la vărsarea sângelui proorocilor.
 1. Astfel, dar, mărturisiţi voi înşivă că sunteţi fii ai celor ce au ucis pe prooroci.
 1. Dar voi întreceţi măsura părinţilor voştri!
 1. Şerpi, pui de vipere, cum veţi scăpa de osânda gheenei?
 1. De aceea, iată Eu trimit la voi prooroci şi înţelepţi şi cărturari; dintre ei veţi ucide şi veţi răstigni; dintre ei veţi biciui în sinagogi şi-i veţi urmări din cetate în cetate,
 1. Ca să cadă asupra voastră tot sângele drepţilor răspândit pe pământ, de la sângele dreptului Abel, până la sângele lui Zaharia, fiul lui Varahia, pe care l-aţi ucis între templu şi altar.
 1. Adevărat grăiesc vouă, vor veni acestea toate asupra acestui neam.
 1. Ierusalime, Ierusalime, care omori pe prooroci şi cu pietre ucizi pe cei trimişi la tine; de câte ori am voit să adun pe fiii tăi, după cum adună pasărea puii săi sub aripi, dar nu aţi voit.

Sfânta Evanghelie după Luca, cap. 11

 1. Şi Domnul a zis către el: Acum, voi fariseilor, curăţiţi partea din afară a paharului şi a blidului, dar lăuntrul vostru este plin de răpire şi de viclenie.
 1. Nebunilor! Oare, cel ce a făcut partea din afară n-a făcut şi partea dinăuntru?
 1. Daţi mai întâi milostenie cele ce sunt înlăuntrul vostru şi, iată, toate vă vor fi curate.
 1. Dar vai vouă, fariseilor! Că daţi zeciuială din izmă şi din untariţă şi din toate legumele şi lăsaţi la o parte dreptatea şi iubirea de Dumnezeu; pe acestea se cuvenea să le faceţi şi pe acelea să nu le lăsaţi.
 1. Vai vouă, fariseilor! Că iubiţi scaunele din faţă în sinagogi şi în închinăciunile din pieţe.
 1. Vai vouă, cărturarilor şi fariseilor făţarnici! Că sunteţi ca mormintele ce nu se văd, şi oamenii, care umblă peste ele, nu le ştiu.
 1. Şi răspunzând, unul dintre învăţătorii de Lege I-a zis: Învăţătorule, acestea zicând, ne mustri şi pe noi!
 1. Iar El a zis: Vai şi vouă, învăţătorilor de Lege! Că împovăraţi pe oameni cu sarcini anevoie de purtat, iar voi nu atingeţi sarcinile nici cel puţin cu un deget.
 1. Vai vouă! Că zidiţi mormintele proorocilor pe care părinţii voştri i-au ucis.
 1. Aşadar, mărturisiţi şi încuviinţaţi faptele părinţilor voştri, pentru că ei i-au ucis, iar voi le clădiţi mormintele.
 1. De aceea şi înţelepciunea lui Dumnezeu a zis: „Voi trimite la ei prooroci şi apostoli şi dintre ei vor ucide şi vor prigoni”;
 1. Ca să se ceară de la neamul acesta sângele tuturor proorocilor, care s-a vărsat de la facerea lumii,
 1. De la sângele lui Abel până la sângele lui Zaharia, care a pierit între altar şi templu. Adevărat vă spun: Se va cere de la neamul acesta.
 1. Vai vouă, învăţătorilor de Lege! Că aţi luat cheia cunoştinţei; voi înşivă n-aţi intrat, iar pe cei ce voiau să intre i-aţi împiedecat.
 1. Iar ieşind El de acolo, cărturarii şi fariseii au început să-L urască groaznic şi să-L silească să vorbească despre multe,
 1. Pândindu-L şi căutând să prindă ceva din gura Lui, ca să-I găsească vină.

”Cerul și pământul vor trece, dar cuvintele mele nu”, mai spune Isus.

Şerpi, pui de vipere, cum veţi scăpa de osânda gheenei?”

Așa că, nu mai e nimic de zis. Faptele voastre vă osândesc îndeajuns!

Reclame
Comentarii
 1. Ildiko Badescu spune:

  Dumnezeu sa il ierte si sa il odihneasca pe maestrul Sergiu Nicolaescu !
  Sergiu Nicolaescu se pare ca NU si-a regizat bine ultimul drum, daca s-a considerat crestin-ortodox. Trebuia sa i se indeplineasca dorinta de incinerare, dar familia nu putea sa fortzeze mana Patriarhiei si sa ii faca si slujba. Eu stiu ca daca se organizeaza priveghi, sicriul trebuie sa fie descoperit. Posibil ca incepand cu defunctul si continuand cu familia nu s-au informat care sunt procedurile si relatia cu Biserica Ortodoxa in caz de dorintza pentru incinerare ??? Cat esti in viata pana la urma trebuie sa te pregatesti pentru toate aspectele, inclusiv si de cele de plecare pe lumea cealalta, conform cu credintza la care ai aderat sau in care ai fost crescut. Sergiu Nicolaescu este o valoare ca regizor de filme, dar se pare ca regia finala pentru propria persoana a facut-o doar partzial, poate pentru ca inca nu se astepta !!! Pana la urma suntem toti oameni supusi greselilor si iertarea este la Dumnezeu !

  Nu m-a incantat in mod special Sergiu Nicolaescu, dar nu pot sa ii neg valoarea pentru cinematografia romaneasca si nu pot fi de acord cu cei care gandesc altfel si s-au trezit acum sa il denigreze. Mie mi se pare ca e vorba de oportunisti care ei singuri nu fac nimic, dar cand exista un om de valoare pentru cinematografie, de exemplu, hop si neica nimeni care „se pune in valoare” cu carcoteala impotriva adevaratelor valori !

  Intre a face ceva si a nu face nimic, a se lamenta si a distruge, mie mi se pare ca romanii sunt expertzi la a nu face nimic, la a se lamenta sau la a distruge. Si culmea cu acest fel de a fi, mai vor sa aiba si succes !

  Sergiu Nicolaescu ca si regizor este o valoare pentru Romania si este in top comparativ cu marile realizari nerealizate ale poporului iesit la carcoteala ca si ciupercile dupa ploaie, acum dupa moartea regizorului ! Pe de alta parte cred ca nu a fost un crestin ortodox practicant, ci mai degraba un crestin ortodox cu cunostintze in domeniu la nivelul cat permitea comunismul.

  Probabil ca nu s-a interesat ce inseamna relatia cu BOR cand ai ca dorintza incinerarea. Daca familia a aflat ca in caz de incinerare ,nu se mai pot aplica procedurile BOR, trebuia sa se adopte discretia si sa nu expuna cosciugul inchis sau sa vrea slujba cu preot ortodox.

  Dpdv meu circumstantzele atenuante sunt date de faptul ca maestrul si familia nu cunosteau procedurile si practica BOR si uite ca a iesit ce a iesit !!!

  • stegarul dac spune:

   Dragă Ildiko,
   dacă S.N. și-a regizat bine sau nu ultimul drum este excusiv treaba lui și a lui Dumnezeu. Ce treabă avem noi cu asta? Cine ne-a pus pe noi judecători?
   articolul meu nu este despre S.N. Este excusiv despre BOR. Care minte de îngheață apele! BOR are legătură reală cu Dumnezeu pe cât are broasca cu părul! Ce mandat are BOR de vorbește în numele lui Dumnezeu?
   Să faci un copil al lui Dumnezeu păcătos este evident un act cu adevărat păgân! Când Petru a refuzat să manânce carne pe care a numit-o spurcată, Dumnezeu la certat întrebândul cum îndrăznește să numească spurcat cea ce a făcut Dumnezeu?
   Este mult mai grav în cazul BORului, care vorbește despre un om, și o face, chipurile, în numele Domnului!
   Hula BOR-ului este imensă! Și BOR-ul este atât de inconștient încât nici nu pricepe ce face!
   Este pur și simplu … fără cuvinte!

 2. […] Articol despre Biserica Ortodoxă Română: Mesajul Stegarului Dac către Biserica Ortodoxă Română […]

 3. Andrei Rinea spune:

  @Autor : Linisteste-te, nu te agita. Biserica Ortodoxa Romana, cu toate imperfectiunile ei nu avea cum sa faca slujba la orice incinerare. Contravine credintei crestine sa fi incinerat si implicit nu i se poate face vreo slujba. Cat priveste partea financiara, Biserica Ortodoxa Romana a oferit gratuit un loc de veci si a spus ca va face slujba de inmormantare (evident numai in cazul inhumarii) tot gratuit insa familia lui Sergiu Nicolaescu a refuzat.

  Mai mult decat atat. Familia a preferat sa respecte dorinta defunctului in defavoarea dorintei lui Dumnezeu. „Cine iubeste pe cineva mai mult decat pe Mine nu este vrednic de Mine”. Rusine familiei.

  Nu inteleg ce vina are Biserica aici.

 4. DACU BASARAB I spune:

  ADUCEM BASARABIA ACASA iar BOR nu sufla o vorba de duh .. crucea nu se vede..rusinicaaaa

 5. […] Articol despre Biserica Ortodoxă Română: Mesajul Stegarului Dac către Biserica Ortodoxă Română […]

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s