Curtea Constituțională dă o gravă lovitură statului de drept, prin Hotărârea nr.6/2012, privind rezultatul referendumului de demitere a lui băse.

Parlamentul este complice și încalcă art. 69 din constituție (deputații și senatorii sunt în serviciul poporului), dacă nu finalizează conform prevederilor legale referendumul, luând în dezbatere proiectele de hotărâri ale senatorului Ghișe.

Unde sunt profesorii universitari de drept, consilierii juridici și avocații (chiar și judecătorii pot emite opinii juridice)? Dacă nu au nici o atitudine, aceasta dovedește lipsă de demnitate și de conștiință.

Constituția României ne spune la art. 54 că ”fidelitatea față de țară este sacră”, iar la art. 55 că ”cetățenii au dreptul și obligația să apere România”.

Toți cetățenii români au obligația, în aceste zile, să apere România de atacul băsit realizat de CCR, CSM, parchet și servicii, autoritățile lăudate de băse. Funcționarii publici și militarii au și datoria de a o face, conform jurământului cerut de lege, pe care l-au făcut.

În special funcționarii din servicii au un rol important în apărarea statului de drept în acest caz, iar atitudinea pasivă din partea lor înseamnă mai mult decât lipsă de demnitate, înseamnă trădare.

De asemenea, madam Merkel, mister Baroso și madam Reding ar trebui să-și dea demisia sau măcar să-și ceară scuze poporului român pentru amestecul complet indecent în treburile interne.

Lipsa de reacție a intelectualilor în aceste momente decisive ale luptei pentru începerea instaurării statului de drept, arată că, de fapt, aceștia nu au demnitate și conștiință; nu au moralitate.

Un popor fără moralitate este un popor infantil.

Intelectuali morali ai României, treziți-vă!

Câteva aprecieri proprii, pornind de la legislație:

Legea 3/200 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului, actualizată, prevede:

Art. 10: ”Prin derogare de la art. 5, alin. (2), demiterea Preşedintelui României este aprobată dacă a întrunit majoritatea voturilor valabil exprimate ale cetăţenilor care au participat la referendum.”

Art. 25, alin. (1): ”Biroul Electoral Central veghează la reactualizarea listelor electorale permanente, la întocmirea copiilor de pe acestea şi la transmiterea lor la birourile electorale ale secţiilor de votare, supraveghează corecta desfăşurare a referendumului, centralizează la nivel naţional rezultatele acestuia, pe care le înaintează Curţii Constituţionale”.

Art. 41, alin. (5): ”După încheierea numărării voturilor se va încheia un proces-verbal care se semnează de preşedinte şi ceilalţi membri ai biroului şi se înaintează, în cel mult 24 de ore, biroului electoral de circumscripţie”.

Art. 44: ”Rezultatele centralizate la nivel naţional de către Biroul Electoral Central, cuprinzând numărul voturilor valabil exprimate pentru fiecare răspuns de pe buletinul de vot şi numărul voturilor nule, se înaintează, cu pază militară, la Curtea Constituţională, în termen de 24 de ore de la încheierea centralizării”.

Art. 45: ”(1) Curtea Constituţională prezintă Parlamentului un raport cu privire la respectarea procedurii pentru organizarea şi desfăşurarea referendumului naţional şi confirmă rezultatele acestuia”.

(3)Curtea Constituţională publică rezultatul referendumului în Monitorul Oficial al României.

ANEXA Nr. 2 PROCES-VERBAL privind rezultatele referendumului naţional asupra

Judeţul*) ……….

Comuna (oraşul, municipiul, sectorul municipiului Bucureşti) ……….

Secţia de votare nr. ……….

1. Numărul persoanelor înscrise în lista pentru referendum ……….

2. Numărul participanţilor**) ……….

3. Numărul de buletine de vot primite pentru a fi întrebuinţate ……….

4. Numărul de buletine de vot rămase neîntrebuinţate ……….

5. Numărul voturilor valabil exprimate la răspunsul „DA“ ……….

6. Numărul voturilor valabil exprimate la răspunsul „NU“ ……….

7. Numărul voturilor nule ……….

8. Numărul voturilor contestate ……….

9. Numărul întâmpinărilor şi contestaţiilor primite ……….

10. Numărul întâmpinărilor şi contestaţiilor soluţionate ……….

12. Expunerea pe scurt a modului de soluţionare a întâmpinărilor şiPreşedintele Biroului electoral, ……….(numele, prenumele, semnătura şi ştampila) contestaţiilorMembri:……….(numele, prenumele şi semnătura)

Deducem faptul că rezultatele referendumului se constată de către birourile electorale de circumscripție, și se centralizează de către BEC. Acest proces-verbal, întocmit de BEC, centralizator al PV-urilor județene, reprezintă rezultatul referendumului.

Acest proces verbal întocmit de BEC nu vorbește nimic de cvorum.

Constituția, la art. 146, lit. i), prevede: ”CCR veghează la respectarea procedurii pentru organizarea și desfășurarea referendumului și confirmă rezultatele acestuia” (prezent în procesul verbal centralizator al BEC).

Hotararea 34 din 6 iulie 2012 a Parlamentului României, prevede la art. 3:

Art. 3. In situatia in care Curtea Constitutionala va stabili ca nu au fost indeplinite conditiile de valabilitate stabilite de lege, Parlamentul Romaniei va lua act de hotararea acesteia si va decide asupra procedurii de urmat.

și vă prezint în continuare cererea senatorului Ghișă adresată camerelor parlamentului:

 

Către Biroul Permanent al Senatului și Camerei Deputaților ,

Stimate Domnule Președinte al Senatului,

Crin George Laurențiu  Antonescu,

 Stimate Domnule Președinte al Camerei Deputaților,

Valeriu Ștefan  Zgonea,

Stimați domni senatori și deputați  membri ai Birourilor Permanente,

 

            Vă rog să aveți amabilitatea să introduceți în procedură de urgență, în dezbaterea ședinței comune a Camerelor Reunite, proiectele de hotărâre ale Parlamentului României pe care le-am depus luni 27 agust 2012, cu nr. de înregistrare Senat-I-511 și nr. de înregistrare C.Deputaților-1/1398/VZ, pentru finalizarea procesului de referendum pentru demiterea Președintelui României, în conformitate cu Hotărârea Parlamentului  nr.34/2012, art.3, raportat la Hotărârea nr.6/2012 din 21 august a Curtții Constituționale, punctul 3 din dispozitivul respectivei Hotărâri.

Urgența acestei dezbateri este cauzată de faptul că domnul Traian Băsescu se află în condiția de președinte suspendat (ca efect al Hotărârii nr.33 din 6 iulie 2012 a Parlamentului, hotărâre în vigoare) și nu în calitatea de Președinte în exercițiu al României.

Curtea Constituțională a României, prin Hotărârea nr.6/2012, a constatat că referendumul din data de 29 iulie 2012 pentru demiterea Președintelui României, domnul Traian Băsescu, nu a îndeplinit condițiile de valabilitate prevăzute de articolul 5, alin.(2) din Legea nr.3/2000 a referendumului.

În consecință, domnul Traian Băsescu se află în condiția juridică anterioară referendumului și anume de președinte suspendat, ca efect al Hotărârii nr.33/2012 a Parlamentului .

Constatăm astfel  că ne aflăm în situația prevăzută de art.3 al Hotărârii nr.34/2012 a Parlamentului României.

Urgența și gravitatea situației ce trebuie dezbătută și soluționată de către Parlament este dată de faptul că, începând cu data de 28 august orele 11, prin uzurpare de calități oficiale, domnul Traian Băsescu a ocupat Palatul Cotroceni, sediul Administrației Prezidențiale, cu ajutorul unor angajați a Serviciului de Protecție și Pază (S.P.P.) și exercită, în mod infracțional, funcția de Președinte al României.

Având în vedere faptul că Hotărârea nr. 6/21 august 2012 a Curții Constituționale a României, prin abuz de drept, a creat grave premise pentru schimbarea ordinii de drept în România și a faptului că, în prezent, exercitarea funcției de președinte al României se face prin “uzurpare de calități oficiale” de către domnul Traian Băsescu, vă rugăm să realizați urgența, necesitatea și importanța convocării imediate a plenului Camerelor reunite ale Parlamentului pentru finalizarea procedurilor referendumului.

Curtea de Constituțională a României, prin punctele 4 și 5 ale dispozitivului Hotărârii nr.6 /2012, a impus NECONSTITUȚIONAL și ILEGAL termenele privind momentul de când încetează interimatul și suspendarea funcției de Președinte al României, precum și confirmarea unui rezultat INEXISTENT (prin punctul 5 al respectivei Hotărâri.)

Gravitatea acestei situații cere de urgență analiza și soluționarea de către Parlament a stării de fapt, în calitatea sa de organ reprezentativ suprem al poporului suveran, pentru reinstaurarea ordinii de drept și a supremației Constituției (art.1- alin.(3) și (5) coroborat cu art.16-alin.(2) și art.61-alin.(2) și (3) din Constituția României).

București, 3.09.2012                                  

Vă mulțumesc !                                                   Cu stimă,

                                                                             Ioan Ghișe,

                                                                            senator liberal de  Brașov

CATRE BIROUL PERMANENT AL SENATULUI si

BIROUL PERMANENT AL CAMEREI DEPUTATILOR

Stimate domnule presedinte interimar, senator Tiberiu Filip,

Stimate domnule presedinte, deputat Valeriu Zgonea,

Stimati colegi, deputati si senatori, membri ai Birourilor Permanente,

In baza art. 3 din Hotararea nr. 34 a Parlamentului din 3 iulie 2012, in baza Regulamentului sedintelor comune ale celor doua camere, precum si a Regulamentului fiecarei camere a Parlamentului,

Subsemnatul Ioan Ghise, senator PNL de Brasov,

va rog sa aveti amabilitatea sa introduceti pe ordinea de zi cele doua proiecte de hotarare anexate, pentru  sedinta  comuna de luni, 27 august 2012, a Plenurilor reunite ale  celor doua camere  cu ocazia prezentarii de catre  Curtea Constitutionala  a Hotararii sale  privind referendumul din 29 iulie 2012 pentru demiterea presedintelui Romaniei.

Parlamentul, ca organ reprezentativ suprem al poporului suveran, conform art. 61 din Constitutie este obligat sa solutioneze conflictul generat de Hotararea Curtii Constitutionale si  rezultatul votului exprimat de popor la referendum pentru salvgardarea suveranitatii poporului.

Pentru detalii va stau la dispozitie.

Bucuresti 24 august 2012

Va multumesc !

Cu stima !           Ioan Ghise, senator liberal de  Brasov

EXPUNERE DE MOTIVE

pentru proiéctele   de

HOTARARE ale  Parlamentului

privind rezultatul referendumului  pentru demiterea preşedintelui României suspendat, dl Trăian Băsescu,

din data de 29.07.2012

În conformitate cu prevederile art. 3 din Hotărârea nr.  34/2012 a Parlamentului, plenul Camerelor reunite are obligaţia să se pronunţe cu privire la procedurile care trebuie urmate pentru finalizarea referendumului din data de 29.07.2012.

În aceste condiţii trebuie să se analizeze motivaţiile şi dispozitivul Hotărârii nr. 6/2012 a Curţii Constituţionale.

Din cuprinsul şi în special, din dispozitivul Hotărârii nr. 6/2012 al Curţii Constituţionale reiese faptul că judecătorii Curţii Constituţionale AU ÎNCĂLCAT, (CU PREMEDITARE SAU din neglijenta), PREVEDERILE CONSTITUŢIONALE ale  art. 146, litera ‘ i “, astfel:

  1. respectivele prevederi impun Curţii Constituţionale să:

a)         vegheze la respectarea procedurii pentru organizarea şi desfăşurarea referendumului”,

b)        confirme rezultatele acestuia.”;

1.1. ceea ce înseamnă că, în conformitate cu prima Teză a lit. i) din art. 146, Curtea Constituţională are obligaţia să urmărească şi să sesizeze (autorităţilor competente) orice situaţie care ar duce la încălcări constituţionale, ştiind că prin proceduri se înţeleg: normele juridice de natura legislativă şi guvernamentală.

În consecinţă, judecătorii Curţii trebuiau să verifice şi să ceară revenirea în limitele constituţionale ale respectivelor norme (exemplu: Legea nr. 3/2000) şi nu modul cum se aplică legea sau Hotărârile de guvern date pentru organizarea executării legii.

De aceste proceduri „se ocupă” Biroul Electoral Central;

        1.2. iar a doua Teză a lit. i) din art. 146, obligă Curtea Constituţională să respecte REZULTATELE REFERENDUMULUI COMUNICATE DE B.E.C., ceea ce judecătorii Curţii l-au confirmat la pct. 2 al dispozitivul Hotărârii nr. 6/2012.

Dacă prima Teză a literei i) a articolului supus discuţiei    nu a fost respectată, în sensul că judecătorii Curţii nu au verificat şi explicat dacă prevederile art. 5 alin. (2) din Legea nr. 3/2000 privind obligativitatea venirii la vot a jumătate plus unu din numărul de cetăţeni înscrişi în listele de listele electorale permanente SUNT SAU NU CONSTIŢIONALE, in schimb a doua Teză a fost respectată de judecătorii Curţii Constituţionale.

  1. Prevederile constituţionale nu le permit judecătorilor Curţii Constituţionale să se pronunţe cu privire la:

a).  valabilitatea sau nevalabilitatea Referendumului

b). când îi încetează mandatul de preşedinte interimar dlui Crin Antonescu

              c). când preşedintele suspendat revine în funcţia de preşedinte al României.

      Cu toate acestea, în Hotărârea nr. 6/2012, încălcând prevederile constituţionale, judecătorii Curţii şi-au permis:

2.1.             săintroducă, la pct. 3 al dispozitivului hotărârii, faptul căjudecătorii Curţii „constată că la referendum nu au participat jumătate plus unu din numărul de persoane înscrise în listele de listele electorale permanente, pentru ca referendumul să fie valabil conform art. 5 alin. (2) din Legea. Nr. 3/2000”, constatare ce ţine de legalitate si nu de constituţionalitate, situaţie/acţiune incompatibile cu atribuţiile constituţionale pe care le are Curtea Constituţională.

2.2.             să introducă, la pct. 4 al dispozitivului hotărârii, faptul căjudecătorii Curţii „La data publicării prezentei hotărâri în M.O., încetează interimatul dlui Crin Antonescu în exercitarea funcţiei de Preşedinte al României”, cât timp, la pct. 3 al dispozitivului hotărârii Curţii, se consemnează că referendumul este invalidat, ceea ce pune în imposibilitate vreo persoană sau autoritate să afirme că rezultatul referendumului este negativ.

2.3.              să introducă, după pct. 5 al dispozitivului hotărârii, faptul căjudecătorii Curţii invocă faptul că „De la data publicării prezentei hotărâri în M.O., dl Trăian Băsescu îşi reia exercitarea atribuţiilor constituţionale şi legale de Preşedinte al României”, cât timp, la pct. 3 al dispozitivului hotărârii Curţii, se consemnează că referendumul este invalidat, ceea ce pune în imposibilitate vreo persoană sau autoritate să afirme sau să scrie că rezultatul referendumului este negativ.

2.4.              să introducă, după pct. 5 al dispozitivului hotărârii, faptul căjudecătorii Curţii invocă faptul că „Hotărârea definitiv şi general obligatorie şi se publică în monitorul Oficial”, prevedere neconstituţională, deoarece prevederile art. 147 alin. (4) impun doar Decizilor Curţii să fie ”general obligatorii şi au putere numai pentru viitor”.

În situaţia prezentată ar reieşi faptul că dispozitivul Hotărârii nr. 6/2012 dat de Curtea Constituţională are putere doar pentru viitor, NU PENTRU REFERENDUMUL DIN 29.07.2012.

  1. Prevederile constituţionale nu le permit judecătorilor Curţii Constituţionale să se pronunţe cu privire la:

               a). valabilitatea sau nevalabilitatea Referendumului

b). încetarea mandatului de preşedinte interimar al dlui Crin Antonescu

              c).  încetarea suspendării dlui Trăian Băsescu

              d). Constatarea legalităţii procedurilor de organizare şi desfăşurare a referendumului,

  deoarece, chiar din titlul hotărârii nr. 6/2012, Curtea susţine că hotărârea se referă doar la „respectarea procedurii pentru organizarea şi desfăşurarea referendumului naţional din data de 29 iulie 2012 pentru demiterea preşedintelui României, Trăian Băsescu, şi la confirmarea rezultatului acestuia”, ceea ce dispozitizul respectivei hotărâri le-a excedat, in mod neconstituţional.

           

            Deoarece, judecătorii Curţii Constituţionale nu s-au aplecat constituţional asupra procedurilor existente în Legea nr. 3/2000, concret, prevederile art. 5 alin. (2) din lege privind pragul de participare, neexistent în Constituţie, a creat un “incidentul dirimant“ dintre două articole ale legii, respectiv art. 5, alin(2) si art.10.

Parlamentul, organul reprezentativ suprem al poporului suveran roman,  este obligat să ia act de această situaţie şi să se pronunţe.

Faţă de cele mai sus menţionate vă propun următoarele  proiecte de Hotărâri ale Parlamentului privind rezultatul referendumului  pentru demiterea preşedintelui României suspendat, dl Trăian Băsescu, din data de 29.07.2012,


 

Proiectul I

 

HOTĂRÂREA PARLAMENTULUI

privind rezultatul referendumului pentru demiterea preşedintelui României suspendat, dl Trăian Băsescu, din data de 29.07.2012,

În conformitate cu prevederile art. 3 din Hotărârea nr.  34/2012 a Parlamentului, plenul Camerelor Parlamentului, reunite în şedinţă comună, aprobă:

 

Art. 1.  Hotărârea nr. 6/2012 a Curţii constituţionale referitoare la respectarea procedurii pentru organizarea şi desfăşurarea referendumului naţional din data de 29 iulie 2012 pentru demiterea preşedintelui României, Trăian Băsescu, şi la confirmarea rezultatului acestuia va fi retrimisă la Curtea Constituţională pentru a se pronunţa doar cu privire la modul în care a vegheat la respectarea procedurilor pentru organizarea şi desfăşurarea referendumului şi confirmă rezultatele acestuia.

27 august 2012

Initiator Ioan Ghise, senator liberal de Brasov

Proiectul II

 

HOTĂRÂREA PARLAMENTULUI

privind rezultatul referendumului pentru demiterea preşedintelui României suspendat, dl Trăian Băsescu, din data de 29.07.2012,

În conformitate cu prevederile art. 3 din Hotărârea nr.  34/2012 a Parlamentului, plenul Camerelor Parlamentului, reunite în şedinţă comună, aprobă:

Art. 1.  Parlamentul României ia act şi constată cu privire la faptul că  prevederile existente la pct. 1. şi 2. din dispozitivul Hotărârii nr. 6/2012 a Curţii constituţionale referitoare la respectarea procedurii pentru organizarea şi desfăşurarea referendumului naţional din data de 29 iulie 2012 pentru demiterea preşedintelui României, Trăian Băsescu, şi la confirmarea rezultatului acestuia îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 146 lit. i) din Constituţia României.

Art. 2.  Parlamentul României constată că prevederile de la pct. 3., 4. şi 5. din dispozitivul Hotărârii nr. 6/2012 a Curţii constituţionale referitoare la respectarea procedurii pentru organizarea şi desfăşurarea referendumului naţional din data de 29 iulie 2012 pentru demiterea preşedintelui României, Trăian Băsescu, şi la confirmarea rezultatului acestuia nu îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 146 lit. i) din Constituţia României.

Art. 3. Parlamentul României constată că preşedintele României, Trăian Băsescu, este demis conform prevederilor art. 95 alin. (3) din Constituţia României.

Art. 4. Parlamentul României constată că functia de presedinte al Romaniei este vacantă, potrivit art. 97, alin 1 din Constitutia Romaniei.

Art. 5.  In termen de 3 luni, Guvernul va organiza alegeri pentru un nou presedinte, potrivit art. 97, alin (2) din Constitutia Romaniei.

Art. 6 – Prezenta Hotarare se va publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

27 august 2012       Initiator – Ioan Ghise, senator liberal de Brasov

Anexa I  – Analiza juridica si politica

In temeiul art. 3 din Hotararea nr. 34 din 6 iulie 2012 a Parlamentului trebuie ca Parlamentul sa decida procedura de urmat.

PERSPECTIVA POLITICO-JURIDICA

Conform Constitutiei Romaniei, suveranitatea apartine  poporului roman si ea se exercita  prin referendum si prin organe reprezentative alese (art. 2, alin.(1)).

Nici un grup si nici o persoana NU pot exercita suveranitatea in nume propriu (art.2, alin.(2).

Parlamentul este organul reprezentativ suprem al poporului roman si unica autoritate legiuitoare a tarii (art.61, alin.(1)).

Curtea Constitutionala este garantul suprematiei Constitutiei (art. 142) si este este unica autoritate de jurisdictie constitutionala in Romania ( art. 1 din legea 47/1992 de organizare si functionare a CCR).

Curtea Constitutionala NU poate substitui  suveranitatea poporului exercitata prin referendum si nici NU o poate anula prin invalidare.

Privind referendumul pentru demiterea presedintelui Romaniei, CCR “vegheaza la respectarea procedurii pentru organizarea si desfasurarea referendumului si confirma rezultatele acestuia“ (art. 146 litera “i” din Constitutie).

Sintagma “ vegheaza la respectarea procedurii pentru organizarea si desfasurarea referendumului “ se refera la faza anterioara  referendumului, adica NU “ dupa referendum .

Sintagma “ confirma rezultatele referendumului “ se refera la rezultatele oferite CCR de catre Biroul Electoral Central.

Biroul Electoral Central analizeaza si decide privind conditiile de legalitate in care se desfasoara referendumul si transmite Hotararea sa privind rezultatele referendumului catre CCR.

CCR  confirma rezultatele transmite de catre BEC si  atentie !, NU le anuleaza.

Biroul Electoral Central prin Hotararea sa de aprobare a Procesului verbal privind rezultale referendumului a stabilit ca referendumul din 29 iulie 2012 s-a desfasurat LEGAL.

In cadrul controlului de constitutionalitate, CCR ar fi trebuit sa constate anterior referendumului daca pragul de prezenta, cvorum

( prevazut la art. 5alin.(2) din legea 3 din 2000 a referendumului este constitutional  sau nu).

Prin Decizia nr. 738 din 2012, CCR a decis ca art. 10 din legea 3 din 2000 a referendumului este constitutional.

Acest articol 10 prevede, citam:

“ Demiterea presedintelui Romaniei este aprobata cu majoritatea voturilor valabil exprimate de catre cetatenii care au participat la referendum”.

Deducem ca majoritatea cetatenilor care NU au participat la referendum NU pot contribui la decizia privind demiterea presedintelui Romaniei.

Situatia creata de  “ incidentul dirimant “ dintre cele doua articole ale legii nr. 3 din 2000, respectiv art. 5 alin (2) si art.10,  ar fi trebuit solutionata de catre CCR, anterior desfasurarii referendumului, conform prevederilor art. 146 litera “ i ‘ din Constitutie.

Deoarece CCR nu si-a indeplinit aceasta obligatie constitutionala, Parlamentul, in calitate de organ reprezentativ suprem  al poporului roman suveran, este obligat sa decida procedura de urmat, conform art. 3 din Hotarea nr. 34 din 2012 a Parlamentului, pentru implinirea exercitarii suveranitatii poporului prin referendum.

Hotararea nr. 34 din 6 iulie 2012 a Parlamentului este constitutionala conform Decizei CCR.

Rezolvarea situatiei referendumului, ca urmare a contradictiei  privind legalitatea, cauzata de hotarararea BEC privind rezultatele si apoi a Hotararii nr. 6 a CCR,  se face prin solutionarea cauzei speciale prevazute in legea nr. 3 din 2000 a referendumului,  la Capitolul II- Referendumul pentru demiterea presedintelui Romaniei, art. 10.

Acest articol a fost stabilit ca  fiind constitutional prin Decizia nr. 738 din 12 iulie  2012 a CCR .

Implinirea suveranitatii poporului se realizeaza prin referendum si Parlament si NU poate fi “ invalidata “ prin Hotararea nr. 6 a CCR din 21 august 2012.

Asupra referendumului din 29 iulie 2012,  Curtea Conctitutionala  ar fi trebuit sa hotarasca in constatare din punct de vedere al constitutionalitatii si NU al legalitatii, deoarece CCR NU este instanta de drept comun si NU se poate substitui ICCJ.

Suveranitatea poporului roman NU poate fi “ validata sau invalidata “ , “ suprimata sau suspendata “ de o decizie a 6(sase) persoane chiar daca sunt judecatori la CCR pentru ca

“ nici un grup si nici o persoana un pot exercita suveranitatea in nume propriu (art. 2 alin.(2) din Constitutie.

Intre popor si CCR, suveran este poporul si el exercita suveranitatea  prin referendum si Parlament si NU se exercita suveranitatea poporului prin CCR.

Declaratia universala a drepturilor omului (DUDO), prin art. 21 precizeaza ca, citam:

“  Orice persoana are dreptul de a lua parte la conducerea treburilor publice ale tarii sale, fie direct, fie prin reprezentanti liber alesi.
Orice persoana are dreptul de acces egal la functiile publice din tara sa.
Vointa poporului trebuie sa constituie baza puterii de stat; aceasta vointa trebuie sa fie exprimata prin alegeri nefalsificate, care sa aiba loc in mod periodic prin sufragiu universal, egal si exprimat prin vot secret sau urmind o procedura echivalenta care sa asigure libertatea votului”, am incheiat citatul
.

Privind lipsa de cvorum la referendum cu referire la Constitutie:

1-       art.2 alin. (1) – suveranitatea poporului se exercita prin reprezentanti (Parlamentul) si prin REFERENDUM;

2-       art2 alin(2)  evidentiaza ca NU poate exista cvorum (prag) de participare deoarece, citam “ nici un grup sau persoana NU poate exercita suveranitatea in interes (nume)  propriu ‘

3-       art.37 – dreptul de a vota este FUNDAMENTAL, fara restrictii de cvorum;

4-       cetatenii un au prin Constitutie nici un fel de restrictii de cvorum;

5-       art.90 – referendumul pentru demiterea presedintelui Romaniei un impune cvorum de participare;

6-       art.151, alin(3) vorbeste de referendum fara cvorum;

7-       art. 95, alin(3) face referire la demiterea presedintelui Romaniei fara a exista cvorum de participare;

8-       art 142, alin(1) – CCR garanteaza suprematia Constitutiei;

9-       art146 litera “i” vegheaza la RESPECTAREA PROCEDURII PENTRU  organizarea si desfasurarea referendumului= inseamna ca CCR este obligata sa urmareasca si sa atraga atentia cu privire la CONSTITUTIONALITATEA   normelor  juridice care reglementeaza modul in care urmeaza sa se desfasoare referendumul;

10-   art. 147alin(4)-  doar DECIZIILE CCR se publica in Monitorul Oficial si sunt de la data publicarii, general obligatorii, si au putere DOAR PENTRU VIITOR, atentie NU si hotararile CCR

CONCLUZIE: Constitutia NU pune nicaieri conditii de cvorum de participare pentru referendum in general si pentru demiterea presedintelui tarii in special.

Ceea ce Constitutia garanteaza ca libertate, legea NU poate interzice!

Despre legea 47/1992 a CCR (de organizare si functionare a CCR)

1-       art.1 – CCR este garantul suprematiei Constitutiei, alin(2) – CCR este unica autoritate de jurisdictie constitutionala din Romania;

2-       art. 2, alin(3) CCR se pronunta numai asupra CONSTITUTIONALITATII actelor cu privire la care a fost sesizata, …,etc.;

3-       art.11, alin(3) deciziile si hotararile CCR sunt general obligatorii si au putere NUMAI PENTRU VIITOR. Ca atare, HOTARAREA  cu privare la referendumul din 29 iulie 2012 este valabila numai pentru viitor, adica NU pentru trecutul zilei de 29 iulie 2012;

4-       art. 47, alin(1) – Plenul CCR decide cu o majoritate de 2/3( 6 judecatori din 9) asupra valabilitatii referendumului din perspectiva CONSTITUTIONALITATII modului de organizare si desfasurare;

5-       art. 46,  alin(3) – CCR este obligata sa prezinte, la solicitarea CCR, informari asupra fazelor si pregatirilor de desfasurare a referendumului;

6-       art.47 – CCR stabileste daca referendumul este valabil dar din perspectiva CONSTITUTIONALITATII ( a se vedea art. 1 a legii 47/1992).

CONCLUZIE: conform legii 47/1992 de organizare si functionare a  CCR, aceasta  trebuie sa se pronunte asupra valabilitatii referendumului din perspectiva CONSTITUTIONALITATII si NU a valabilitatii referendumului din perspectiva legalitatii ( a se vedea art. 1 din legea 47/1992 coroborat cu art.3 din Hotararea CCR din 21 august 2012  privind referendumul) din 29 iulie 2012).

CCR,  VEGHEAZA LA RESPECTAREA ( din perspectiva constitutionalitatii si NU a legalitatii)  PROCEDURII PENTRU ORGANIZAREA SI DESFASURAREA referendumului.

CCR este unica autoritate de jurisdictie constitutionala in Romania.

CCR,  NU este instanta de drept comun.

CCR NU poate stabili ce este sau nu legal, substituindu-se ICCJ,  uzurpand  autoritatea puterii judecatoresti.

Reclame
Comentarii
  1. Ion Roată spune:

    Ghise asta al tau are fractura la memorie. Var-su a invatat carte mai putina si a facut bani mai multi http://www.antena1sibiu.ro/stiri/nunta-de-milionari_31112.html . Cum de-a uitat Ghise sa te dirijeze si spre acea nunta, sau spre cea a copilei lui Sorin Frunzaverde?
    Spune-i din partea mea sa se ocupe de ceea ce se pricepe, de matematica, intrucat la drept e tufa de Venetia. In materie de Referendum, CCR se ocupa de toata legalitatea acestei proceduri, nu numai de constitutionalitate. Nu va gasi Ghise in veci o alta curte competenta in Romania pentru asa ceva, nu scrie nicaieri. Confuzia lui a pornit de la faptul ca in materie de legi si ordonante de guvern, CCR nu poate verifica oportunitatea actului respectiv ci numai faptul ca respecta sau incalca Constitutia.

  2. […] muncitorilor și intelectualilor care activează în alte domenii. A se vedea articolul ”Intelectualii care nu iau atitudine, sunt complici la mizeria băsistă”pentru […]

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s